Mukim Api-Api dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas untuk kegunaan komuniti setempat. Kemudahan-kemudahan ini perlu dijaga dengan baik agar dapat digunakan oleh generasi akan datang.

 

  • Dewan Orang Ramai.
  • Perpustakaan Desa
  • Pondok Telefon
  • Lampu Jalan
  • Pondok Rukun Tetangga
  • Gerakan Desa Wawasan
  • Padang Permainan
  • Jambatan
  • Balai Raya